045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Dienstenwijzer en DVD

Dienstenwijzer

In onze Dienstenwijzer vindt je uitgebreide informatie over de ons bedrijf. Zo vind je informatie over onze dienstverlening, over onze tarieven en over andere aspecten, zoals onze klachtenregeling en onze vergunningen. Heb je vragen naar aanleiding van onze dienstenwijzer, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Dienstenwijzer dienstverlening particulieren (01-2022)

Dienstverleningsdocument (DVD)

Iedere financiële dienstverlener is wettelijk verplicht een dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te stellen aan de klant. Een DVD is met name bedoeld om jou als consument een helder beeld te geven van de dienstverlening van de financiële dienstverlener en de daarmee samenhangende kosten.

Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. Alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners moeten het standaard, wettelijk voorgeschreven, DVD hanteren. Het standaard DVD moet jou als consument helpen om de dienstverlening en de kosten beter te kunnen vergelijken. Het moet helder zijn welke dienstverlening je mag verwachten en wat de daaraan verbonden advies- en bemiddelingskosten zijn.

Er worden vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften onderscheiden. Voor elk van deze dienstverleningsvragen geldt een apart standaard DVD. Onze dienstverleningsdocumenten staan hieronder vermeld. Heb je vragen naar aanleiding van onze dienstverleningsdocumenten, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

DVD Hypotheekvraag (01-2022)

DVD Pensioenvraag (07-2013)

DVD Vermogen opbouwen (07-2013)

DVD Risico’s afdekken (07-2013)

Heb je een vraag of wil je meer informatie?