045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Vergelijkingskaarten

Sinds 1 april 2023 moeten financiële dienstverleners een vergelijkingskaart aan de klant verstrekken in geval van advies over en bemiddeling in complexe financiële producten. Dit zijn de producten die onder het wettelijke provisieverbod vallen.

De bekendste voorbeelden van ‘complexe producten’ zijn hypothecaire kredieten, overlijdensrisicoverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, lijfrentevoorzieningen en deelnemingen in beleggingsfondsen.

In de vergelijkingskaart staat onder anderen wat een klant gemiddeld moet betalen voor de dienstverlening van de financiële dienstverlener. Dit bedrag kan dus hoger of lager uitvallen voor een individuele klant. De vergelijkingskaart moet jou als consument helpen om de dienstverlening en de kosten beter te kunnen vergelijken. Het moet helder zijn welke dienstverlening je mag verwachten en wat de daaraan verbonden advies- en bemiddelingskosten zijn. De vergelijkingskaart moet voorafgaand aan het advies worden verstrekt.

Er worden vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften onderscheiden. Voor elk van deze dienstverleningsvragen geldt een aparte vergelijkingskaart. Onze vergelijkingskaarten staan hieronder vermeld. Heb je vragen naar aanleiding van onze vergelijkingskaarten, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Vergelijkingskaart Hypotheek (04-2024)

Vergelijkingskaart Risico’s afdekken (05-2023)

Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen (05-2023)

Vergelijkingskaart Pensioenvraag werkgever (05-2023)

Heb je een vraag of wil je meer informatie?