045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en werkzaamheden die Paffen+ verricht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin wordt de verhouding tussen Paffen+ en de opdrachtgever(s) beschreven.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Paffen+ gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Paffen+ gesloten overeenkomsten waarbij Paffen+ zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

Je kunt onze algemene voorwaarden downloaden. Heb je na het lezen nog vragen, of wil je nadere informatie, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.

Algemene voorwaarden (01-2015)

Heb je een vraag of wil je meer informatie?