045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Disclaimer

Deze website is eigendom van Paffen+ Verzekeringen & Financiële Diensten B.V. (verder te noemen: Paffen+).

Vermelde informatie

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen aanbod, financieel advies of financiële dienst. De informatie op onze website is bovendien uitsluitend indicatief. Aan de informatie kunnen géén rechten worden ontleend. Wij kunnen de informatie zonder verdere aankondiging wijzigen.

Paffen+ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en dus niet aansprakelijk voor websites:

  • die niet door Paffen+ worden onderhouden;
  • waarnaar wordt verwezen;
  • die verwijzen naar de site(s) van Paffen+

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze website gaan we uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze hoeven niet van toepassing te zijn op jouw persoonlijke situatie. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief. Ga naar een onafhankelijke adviseur voor een persoonlijke berekening.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van Paffen+. Hieronder valt ook de vormgeving, de huisstijl en het Paffen+ logo. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Paffen+ en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

E-mailverkeer

De informatie die is opgenomen in uitgaande e-mailberichten van Paffen+ is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer je een bericht onbedoeld ontvangen hebt, vragen wij je contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen. De inhoud van uitgaande e-mailberichten is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in het e-mailbericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Paffen+ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, ook niet voor daarbij overgebrachte virussen.

Uitgaande e-mailberichten, inclusief de eventueel daarin opgenomen bijlage(n), worden door Paffen+ beveiligd en versleuteld verzonden. Inkomende e-mailberichten (en de eventuele bijlagen) worden voor ontvangst door Paffen+ gescand op virussen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Paffen+ vind je op de pagina Privacy.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?