045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Dienstverleningsdocumenten

Iedere financiële dienstverlener is wettelijk verplicht een dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te stellen aan de klant. Het DVD is met name bedoeld om jou als consument een helder beeld te geven van de dienstverlening van de financiële dienstverlener en de daarmee samenhangende kosten.

Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. Alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners moeten het standaard, wettelijk voorgeschreven, DVD hanteren. Het standaard DVD moet jou als consument helpen om de dienstverlening en de kosten beter te kunnen vergelijken. Het moet helder zijn welke dienstverlening je mag verwachten en wat de daaraan verbonden advies- en bemiddelingskosten zijn.

Er worden vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften onderscheiden. Voor elk van deze dienstverleningsvragen geldt een apart standaard DVD. Onze dienstverleningsdocumenten staan hiernaast vermeld. Heb je vragen naar aanleiding van onze dienstverleningsdocumenten, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Downloads: