045 - 542 70 21 info@paffen.nl

Pensioen & inkomen voor de werknemer

Als MKB-werkgever wil je een uitstekende maar betaalbare pensioenregeling voor je werknemers. Wellicht wil je ook aanvullende voorzieningen op gebied van arbeidsongeschiktheid en/of overlijden regelen. De financieel adviseur van Paffen+ gaat graag met je in gesprek.

Val je als werkgever niet onder een verplichtgestelde collectieve (bedrijftak)pensioenregeling, dan kun je besluiten om voor je werknemers een eigen pensioenregeling in het leven te roepen. Wellicht wil je nog aanvullende inkomensvoorzieningen op gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid regelen.

Pensioen voor de werknemer

Pensioenregelingen zijn er in vele soorten en maten. Elke regeling heeft zijn eigen voor- en nadelen en zijn eigen kostenplaatje. De kunst is om een optimale balans te vinden tussen de zekerheden voor de werknemers en acceptabele kosten en financiële risico’s voor jou als werkgever. Of het nu gaat om het invoeren van een nieuwe pensioenregeling of de verlenging van een bestaande regeling.

Inkomensvoorzieningen bij verzuim

In iedere organisatie komt verzuim voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s met zich mee. Als ondernemer ben je financieel verantwoordelijk voor (langdurig) zieke werknemers. Naast het verzekeren van dit financiële risico, loont het om als werkgever ook aandacht te besteden aan verzuimpreventie en re-integratie van zieke werknemers.

Inkomensvoorzieningen bij ongeval of arbeidsongeschiktheid

Wordt één van je medewerkers ziek en is hij na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit kan betekenen dat zijn inkomen er flink op achteruit gaat. Met de juiste inkomensvoorzieningen kun je als werkgever de inkomensterugval flink beperken en biedt je een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Advies op maat

Op het gebied van pensioen en inkomensvoorzieningen voor de werknemer is Paffen+ dè gesprekspartner voor jou als MKB-ondernemer. Graag helpen we jou bij het uitwerken van een een uitegbalanceerd pakket aan regelingen.

Wij starten met een uitgebreide inventarisatie. Enerzijds kijken we naar de actuele (financiële) situatie van het bedrijf en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Anderzijds kijken we naar de specifieke wensen en voorkeuren van de directie. Welke onderdelen moet de pensioenregeling bevatten? Welke inkomensvoorzieningen wil je aanbieden? Wat mogen de regelingen kosten? Welke risico’s wil je als werkgever zelf dragen? Deze inventarisatie leidt uiteindelijk tot een advies op maat.

Na akkoord van de directie gaan wij zorgen voor de productinvulling. Welke pensioenproducten van welke aanbieders sluiten optimaal aan op het verstrekte advies?

Paffen+ ontzorgt… doorlopend

Aangezien wet- en regelgeving op gebied van pensioen en verzuim continu verandert, is het zaak de pensioenregeling en de inkomensvoorzieningen periodiek tegen het licht te houden. Tenminste eenmaal per jaar gaan we met jou als werkgever in gesprek om te bekijken of en welke aanpassingen nodig zij

Ga met ons in gesprek

Ben je zelfstandig ondernemer en wil je het pensioen voor je werknemers goed geregeld hebben? Of wil je de inkomensvoorzieningen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid tegen het licht houden? Maak een afspraak en ga in gesprek met een adviseur van Paffen+.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?